Lerende netwerken

Dit schooljaar is het lerend netwerk ‘NT2 in Richtgraad 3 en 4’ gestart. In zo’n netwerk komen op geregelde basis NT2-lesgevers samen die hun ervaring en kennis uitwisselen. 
 
Er worden ondertussen meer lerende netwerken in de steigers gezet die van start gaan in 2017-2018. Meer info hierover volgt zeer binnenkort.