Nascholingen

Er is aandacht voor klassieke didactische domeinen, maar zeker ook voor domeinen die de voorbije jaren aan belang wonnen in de NT2-wereld. Blended learning is er bijvoorbeeld één van, of logopedische ondersteuning voor de docent. Ook zet NT2020 in op behoeftegericht lesgeven, trajectbegeleiding en hoe je nu in de praktijk een krachtige leeromgeving organiseert.

Uit onderzoek blijkt dat een klassieke bijscholing een perfecte netwerkgelegenheid is, maar nog te weinig een leermoment. De NT2020-workshops zijn daarom alle zeer praktijkgericht en interactief. De workshopdocent gebruikt inspirerende werkvormen en zet in op interactie met zijn publiek. Om een maximaal leereffect te sorteren is aan elke workshop een terugkomsessie gekoppeld. In zo’n terugkomsessie evalueren docent en expert samen welke vordering de docent gemaakt heeft in zijn lespraktijk.