Alfadag

Save the date: Alfa-dag 

Op 9 maart 2018 organiseren Vocvo en het Netwerk Basiseducatie een alfa-dag. De afgeronde projecten die gecoördineerd werden vanuit de stuurgroep van het digitaal platform Alfa worden dan voorgesteld. Er werd afgelopen schooljaar en begin dit schooljaar hard gewerkt aan een stappenplan voor de technische modules. In dat stappenplan wordt van naaldje tot draadje beschreven op welke manier je een anderstalige cursist leert lezen en schrijven.

Voor meer info: https://www.vocvo.be/content/save-date-alfa-dag