Masterclass strategieën en attitudes in NT2 (Jan Strybol)

 

De masterclass ‘omgaan met strategieën en attitudes in het NT2-onderwijs’ bestaat uit een workshop en een terugkommoment. De workshop begint met een presentatie over strategieën en attitudes: een overzicht van de types en het belang ervan bij het taalleren. Daarna wordt ingezoomd op de moeilijkheden die in het werkveld worden ondervonden bij het stimuleren en evalueren van attitudes en strategieën.

In het tweede deel komen verschillende toepassingen aan bod: taken, oefeningen en evaluaties die specifiek de strategieën en attitudes behandelen. De toepassingen worden met de deelnemers verwerkt en besproken.

 

De deelnemers leren in de workshop hoe ze kunnen omgaan met attitudes en strategieën, zowel bij de lesactiviteiten als tijdens de evaluaties. Op het einde van de workshop kunnen ze zelf taken en toetsen maken of bestaande taken en toetsen aanpassen zodat ze de verschillende attitudes en strategieën incorporeren.

 

Tijdens de terugkomsessie worden de tussentijdse bevinden van de eigen klas met betrekking tot attitudes en strategieën in een intervisie met elkaar gedeeld en besproken. De bedoeling is dat iedereen via het groepsgesprek meedenkt over casussen die rechtstreeks uit de NT2-klas komen. Op die manier wordt de kennis en de vaardigheden opgedaan tijdens de masterclass omgezet in bruikbare en authentieke praktijk.

 

 

Nascholer


Jan Strybol
 
 
Plaats

CVO Crescendo
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
 
Data

Workshop: 12 oktober 2018, 10u. - 16.30u.
Terugkommoment: 23 november 2018
LET OP: deze datum is verschoven naar
vrijdag 8 februari 2019, 10u. - 13u.
Kostprijs


€125