Innovatief gebruik van moedertalen in de ‘intertalige klas' (Joris Van den Bosch)

 

In deze interactieve lezing presenteert Joris Van den Bosch een breed scala van originele, door zijn leerlingen goedgekeurde klasactiviteiten waarbij thuistaal wordt aangewend ter bevordering van academische woordenschatverwerving en algemene taalontwikkeling. Deze ‘translanguaging’ technieken kunnen toegepast worden in elke taalles, zelfs als de leerkracht geen taal gemeenschappelijk heeft met haar of zijn studenten. Dit komt niet enkel de taalontwikkeling van de leerlingen ten goede, ook hun zelfbeeld gaat erop vooruit. Hierdoor zullen ze zich meer gewaardeerd voelen en meer vertrouwen hebben in hun eigen linguïstische capaciteiten.

Joris Van den Bosch is leerkracht Engels als Additionele Taal aan de British School of Brussels, een internationale school met 65 verschillende nationaliteiten.
Daarvoor gaf hij les Engels als tweede taal in taalacademies in Thailand, Vietnam en Spanje. Daarbuiten presenteert hij op nationale en internationale congressen over het gebruik van thuistaal ter bevordering van de taalonwikkeling, geeft hij bijscholingen in Belgische en internationale scholen en heeft hij onlangs meegewerkt aan een book over translanguaging in het secondair onderwijs: https://www.amazon.co.uk/Translanguaging-Secondary-School-Patricia-Mertin/dp/191138256X 

Breng voor het workshopgedeelte een moduleplan of handboek mee!

Doel: Dat leerkrachten bij het plannen van hun lessen telkens een moment proberen in te lassen waarin de moedertaal van de cursisten wordt aangewend als pedagogisch instrument ter bevordering van de doeltaalontwikkeling.

Soort sessie: plenair en workshop.
 

Nascholer


Joris Van den Bosch
Plaats


Brussel
Data

Workshop: data nog te bepalen, 18.30u. - 22u.
Terugkommoment: 
data nog te bepalen, 18.30u. - 22u.
Kostprijs


€75