Dyslexie in de NT2-les?


Wat is dyslexie? Is elke cursist die lees- en/of spellingmoeilijkheden heeft dyslectisch?

We vertrekken vanuit de definitie van de Stichting Dyslexie Nederland (2016) en gaan in op de belangrijkste wetenschappelijke achtergronden.
Met het zorgcontinuüm als model voor steeds meer zorg op maat gaan we op verkenning naar mogelijke aanpassingen. 

Wat hebben alle cursisten nodig om goed Nederlands te leren lezen en schrijven?
Wat heeft de cursist met lees- en spellingmoeilijkheden nodig om goed Nederlands te leren lezen en schrijven?
Wat heeft de cursist met dyslexie nodig om goed Nederlands te leren lezen en schrijven?

Om de link naar de klaspraktijk te garanderen, vragen we een actieve inbreng met ervaringen van elke deelnemer.

Nascholer


Marianne Housen
 
 
 
Plaats

Mobyus
lokaal J101
Naamsesteenweg 355
Heverlee
(campus Heilig Hart)
Data

 
Workshop: 21 februari 2019, 13.00u. - 16.00u.
 
 
 
Kostprijs


€50
 
 
 
INSCHRIJVEN