Omgaan met (kans)armoede en diversiteit: een uitdaging voor élke leraar

Nogal wat cursisten in de basiseducatie worstelen met de gevolgen van armoede/kansarmoede en sociale uitsluiting. Zowel bij Nederlandstalige als bij anderstalige cursisten, zowel in open aanbod als in samenwerking met organisaties kan armoede/kansarmoede een uitdaging vormen en drempels opwerpen bij het leren.

Als lesgever word je geconfronteerd met de persoonlijke situatie van je cursisten en met hun beleving daarbij. Belangrijke vragen zijn dan: hoe kan je respectvol omgaan met de (kans)armoede en de ervaringen van de cursisten? Hoe krijgt elke cursist de kans om te groeien in zijn of haar leertraject?

In de opleiding werken we samen met ervaringsdeskundigen rond armoede en sociale uitsluiting. We kijken als het ware door de bril van deze deskundigen.

Voor de lesgevers/begeleiders die werken met anderstaligen zoomen we ook in op de culturele verschillen met betrekking tot het armoedethema.

De opleiding zal een combinatie zijn van theorie, uitproberen en ervaringen uitwisselen.

Optioneel kan je gratis als inleefoefening de theatervoorstelling rond kansarmoede en onderwijs volgen. Deze vindt plaats op zaterdag 12 januari om 15u in de KVS BOX te Brussel. Meer info over deze voorstelling vind je hier.

Meer Info: an.cloet@vocvo.be of an.bistmans@vocvo.be

Plaats 


Huis van het Nederlands
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel

 

Data

Vrijdag 25 januari
Woensdag 13 februari
Donderdag 14 maart
Woensdag 3 april
Vrijdag 24 mei
9.30u. - 16.00u.
Kostprijs

 
€550
(broodjesmaaltijden inbegrepen)


 
INSCHRIJVEN