Materialenbeurs verlengde trajecten richtgraad 1

Materialenbeurs verlengde trajecten richtgraad 1

In de materialenbeurs verlengde trajecten R1 komen de onderwijsaanbieders van de verschillende netten samen om ideeën te delen over NT2-onderwijs in de verlengde trajecten R1. Het lerend netwerk is vooral bedoeld voor leerkrachten en NT2-coördinatoren. Het netoverschrijdend karakter is een kans om inspiratie op te doen, verschillende manieren van aanpak te kunnen vergelijken en expertise te delen. 

We willen focussen op thema’s als didactiek voor andersgeletterde cursisten, sterke leermethodieken, real practices, werkvormen, gebruik en uitwisseling van lesmaterialen, omgaan met logopedie in de klas, extra-murosactiviteiten, de voor- en nadelen van verschillende vormen van (anders) evalueren, cesuurbepaling, …

De materialenbeurs vindt plaats op 23 januari 2018 van 13.30u tot 16u in de gebouwen van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

​Prijs: €10 per contact van het lerend netwerk

Voor meer informatie kan u terecht bij wouter.gorissen@katholiekonderwijs.vlaanderen

Inschrijven